Direct contact:
Naam:

Alle medewerkers:

Wat is logopedie

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek.

Wanneer is logopedie nodig?

Geen enkele klacht is gelijk. Per patiënt kan een klacht anders

ervaren worden. Om logopedie in te zetten wordt dus eerst
gekeken naar de ernst van de klacht. Hoeveel last ervaart de
patiënt ervan. Dat kan bij stem anders zijn dan bijvoorbeeld bij
taal of spraak.
Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft het vaak te maken met de groeifase.
Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van spraak en taal. Die
verloopt niet bij ieder kind even snel.
Logopedische hulp is soms nodig voor pasgeboren baby’s die
moeten leren slikken. In veel gevallen zijn deze kinderen te
vroeg geboren.
Ook aanleg kan een rol spelen, zoals bij stotteren of leesproblemen. Klachten op een ander gebied, zoals gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit taalproblematiek. Dit
heeft dan weer gevolgen voor het leren op school en de
sociale ontwikkeling.

Wat doet een logopedist?

Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens
uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt.

Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. De patiënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders / gezinsleden kunnen de patiënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben. Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en het verslag.

De logopedische behandeling heeft tot doel stoornissen in de menselijke communicatie of bij het slikken te voorkomen, te beperken of te verhelpen.

Word logopedie vergoed?

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraars. Kijk voor eventueel eigen risico in de polis van uw zorgverzekeraar.

Wat behandelt een logopedist?

Hieronder volgen de meest voorkomende stoornissen waarbij de logopedist ingeschakeld kan worden. Deze staan ingedeeld in de deelgebieden adem/stem, spraak, taal, gehoor, mondmotoriek/eten&drinken

Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en het verslag. Sommige therapieën duren een uur, bijvoorbeeld in het geval van stotteren. 

Stem/Adem

Spraak

Taal

Gehoor

Slikken

Klik hier om te kijken wat de behandelingen zijn!


Onze privacy verklaring